Wat is beschermingsbewind?

 

Beschermingsbewind wordt ook wel bewindvoering genoemd. Indien iemand niet in staat is om zijn of haar eigen financiën te beheren kan beschermingsbewind een uitkomst bieden.

Beschermingsbewind is er om u te beschermen. Het voorkomt dat anderen misbruik van uw situatie kunnen maken. Sociaal Raadslieden Bewindvoering zal uw inkomsten en uitgaven beheren, uw vermogen beschermen en ervoor zorgen dat uw vaste lasten op tijd betaald worden.

Psycho sociale beperking

Beschermingsbewind is er ook met name voor mensen met een psycho sociale beperking zoals bijvoorbeeld alzheimer of dementie. Ook voor deze cliënten staan wij klaar. Beschermingsbewind beschermt mensen met een beperking tegen zichzelf en tegen misbruik door anderen. Van mensen met een psycho sociale beperking mag niet worden verwacht dat zij een administratie kunnen voeren zoals mensen zonder beperking dit zouden kunnen doen. Voor familie en naasten is het vaak te belastend of onwenselijk om de financiële administratie over te nemen. Beschermingsbewind is dan een goede oplossing. Als naaste of familielid kunt u dit ook regelen zo nodig met onze hulp. Mail, app of bel ons voor meer informatie. Ook in gevallen waar de familieleden het niet met elkaar eens zijn kunnen wij uitkomst bieden. Wij gaan altijd volledig transparant te werk en zullen dan proberen afspraken te maken waar alle partijen zich in kunnen vinden én die naar onze mening goed zijn voor degene die onder bewind gesteld wordt. Wij nemen daar rustig de tijd voor, want wij begrijpen dat dit grote belangrijke beslissingen zijn. De gemaakte afspraken leggen wij vast in een plan van aanpak. Dat plan leggen wij voor aan de rechter die beslist over de onderbewindstelling.


Geen nieuwe schulden

Sociaal Raadslieden Bewindvoering zal als uw bewindvoerder er ook op toezien dat er geen nieuwe schulden ontstaan. 

Beschermingsbewind moet middels een verzoek worden aangevraagd bij de kantonrechter. Sociaal Raadslieden Bewindvoering kan u hierbij helpen. U heeft hiervoor geen advocaat nodig. De kantonrechter zal na dit verzoek de situatie beoordelen en daarna een uitspraak doen of u onder bewind komt te staan

Denkt u dat u of iemand in uw omgeving bewindvoering nodig heeft? Neem dan vrijblijvend telefonisch contact op met Sociaal Raadslieden Bewindvoering of vul het aanmeldformulier in