Wat moet u doen om beschermingsbewind te krijgen?

 

Sociaal Raadslieden Bewindvoering kan u helpen bij het invullen van een verzoekschrift om beschermingsbewind aan te vragen. Hiervoor is veel informatie van u nodig.  Er zal ook een "Plan van aanpak" gemaakt worden. Dit zal tegelijk met het verzoek voor beschermingsbewind ingediend worden.

Zodra beschermingsbewind is uitgesproken door de rechter kunnen wij met ons werk starten. We hebben papieren nodig van uw inkomsten en uitgaven, maar ook bankafschriften en eventuele brieven van schuldeisers.

Wijzigingen doorgeven

Als er wijzigingen plaatsvinden in uw persoonlijke en/of financiële situatie is het belangrijk dat u dit zo snel mogelijk doorgeeft aan Sociaal Raadslieden Bewindvoering. Een voorbeeld van een persoonlijke wijziging is de geboorte van een kind of een verhuizing. Een voorbeeld van een financiële wijziging is als u verandert van werkgever.