Bewindvoering Delft


Bent u op zoek naar een bewindvoerder in Delft en omstreken? Bij Sociaal Raadslieden Bewindvoering bieden we u professionele hulp bij het regelen van uw financiële zaken. Wij helpen mensen die niet meer in staat zijn om hun eigen geldzaken op orde te krijgen en door schulden in de problemen zijn gekomen. Dit kan bijvoorbeeld komen door oorzaken als lichamelijke of geestelijke beperkingen.

Wat maakt Sociaal Raadslieden Bewindvoering zo uniek?

Door onze ervaring en juridische kennis in dit vakgebied kunnen wij nét het verschil maken. Wij zien vaak problemen van tevoren aankomen waardoor wij ze kunnen voorkomen. Er is bijna geen probleem dat wij nog nooit tegengekomen zijn waardoor wij snel kunnen inschatten óf iets op te lossen is en wat de beste manier is.

Psycho sociale beperking

Beschermingsbewind is er ook met name voor mensen met een psycho sociale beperking zoals bijvoorbeeld zwakbegaafdheid, alzheimer of dementie. Ook voor deze cliënten staan wij klaar. Beschermingsbewind beschermt mensen met een beperking tegen zichzelf en tegen misbruik door anderen. Van mensen met een psycho sociale beperking mag niet worden verwacht dat zij een administratie kunnen voeren zoals mensen zonder beperking dit zouden kunnen doen. Voor familie en naasten is het vaak te belastend of onwenselijk om de financiële administratie over te nemen. Beschermingsbewind is dan een goede oplossing. Als naaste of familielid kunt u dit ook regelen zo nodig met onze hulp. Mail, app of bel ons voor meer informatie. Ook in gevallen waar de familieleden het niet met elkaar eens zijn kunnen wij uitkomst bieden. Wij gaan altijd volledig transparant te werk en zullen dan proberen afspraken te maken waar alle partijen zich in kunnen vinden én die naar onze mening goed zijn voor degene die onder bewind gesteld wordt. Wij nemen daar rustig de tijd voor, want wij begrijpen dat dit grote belangrijke beslissingen zijn. De gemaakte afspraken leggen wij vast in een plan van aanpak. Dat plan leggen wij voor aan de rechter die beslist over de onderbewindstelling.

Al uw financiën weer op orde

De bewindvoerders van Sociaal Raadslieden Bewindvoering zorgen ervoor dat al uw financiën worden beheerd. Dit houdt in dat wij regelen dat al uw vaste lasten op tijd worden betaald, dat wij inzicht hebben in alle inkomsten en uitgaven en dat mogelijke (grote) schulden eventueel in termijnen worden afbetaald. Wij zullen er ook op toezien dat er geen nieuwe schulden ontstaan. Ook zal Sociaal Raadslieden Bewindvoering de verzekeringen, inkomstenbelasting en toeslagen van de desbetreffende persoon regelen.

Beschermingsbewind in Delft

Bewindvoering is er om u te beschermen, het wordt daarom ook wel beschermingsbewind genoemd. De financiële zorgen die u voorheen had zullen volledig uit handen worden genomen en samen met u werken wij naar een schone lei toe. De professionele en betrouwbare medewerkers van Sociaal Raadslieden Bewindvoering zullen altijd voor u klaar staan en in overleg met u de juiste beslissingen nemen.

Verzoek indienen bij de kantonrechter

Beschermingsbewind moet aangevraagd worden bij de kantonrechter, Sociaal Raadslieden Bewindvoering kan u daarbij helpen. Voor dit verzoek is geen advocaat nodig. De kantonrechter zal bepalen of u in aanmerking komt voor bewindvoering en daar een uitspraak over doen.

Hoe lang sta ik onder bewind?

Hoe lang u onder bewind staat wordt ook bepaald door de kantonrechter. Het is na deze uitspraak niet mogelijk om de bewindvoering zelf stop te zetten, hiervoor is weer een uitspraak nodig van de kantonrechter. Bent u van mening dat u er al klaar voor bent om uw financiën weer zelf te beheren? Sociaal Raadslieden Bewindvoering kijkt samen met u of dit al mogelijk is en zal een traject met u starten om daar naartoe te werken.

Wat zijn de kosten van een bewindvoerder in Delft?

De tarieven van een bewindvoerder bij Sociaal Raadslieden Bewindvoering zijn gebaseerd op de door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie vastgestelde Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren van 4 november 2014 en worden jaarlijks geïndexeerd. De kosten zijn dus voor iedereen bij alle bewindvoerders gelijk. In onderstaande tabel kunt u precies zien wat de kosten zijn in uw situatie. Mocht u een inkomen hebben op of net boven het sociaal minimum dan kunt u recht hebben op bijzondere bijstand van uw gemeente voor de kosten van beschermingsbewind zodat het u niets kost. Dit zullen wij uiteraard voor u aanvragen.

Kosten bewindvoering Gehuwd / samenwonend Alleenstaand
Maandelijkse kosten zonder schulden €118,67 €98,92
Maandelijkse kosten met schulden €153,50 €128,00
Intake €670,00 €559,00
verhuizing/ verkoop/ ontruiming €349.00 €349.00
Eindafrekening/ verantwoording €252.00 €210.00
PGB €523.00 €523.00

Wat kunnen wij u bieden?

Nog even een kleine opsomming van de diensten die wij u in Delft en omstreken kunnen aanbieden:

  • Professionele hulp bij uw huidige financiële situatie
  • Hulp bij het oplossen van schulden
  • Beschermingsbewind om u te beschermen
  • Geen nieuwe schulden meer
  • Uw verzekeringen worden door ons geregeld
  • Uw inkomstenbelasting wordt door ons geregeld
  • Uw toeslagen worden door ons geregeld
  • Aanvraag bijzondere bijstand voor de kosten van beschermingsbewind als u daar recht op heeft

Bewindvoerder aanvragen in Delft?

Bent of kent u iemand die gebaat zou zijn bij beschermingsbewind? Zijn er opgebouwde schulden waardoor u geen uitzicht meer ziet? Sociaal Raadslieden Bewindvoering zal samen met u naar de huidige financiële situatie kijken en daarna een plan van aanpak maken om deze situatie te verbeteren. Wij zijn bereid om geheel vrijblijvend een (intake)gesprek met u te voeren. Dit kan fysiek maar ook via videobellen.

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier of contact opnemen via 0708918420.

Sociaal Raadslieden Bewindvoering is onder andere ook actief in Amsterdam, RotterdamRijswijkAlphen aan den RijnGoudaLeiden en Zoetermeer

Wil jij nog meer weten over Sociaal Raadslieden Bewindvoering? Hieronder volgen een paar veelgestelde vragen.

Waarom kiezen voor Sociaal Raadslieden Bewindvoering Delft?

Wat is onze achtergrond?

Voor wie werken wij graag?

Kunt u de bewindvoering ook zelf gaan doen voor uw familielid?

Wie controleert of wij ons werk wel goed doen?

Wat zijn de kosten voor bewindvoering?