Verschil beschermingsbewind en WSNP bewind


Een beschermingsbewindvoerder beheert uw financiële zaken omdat het u zelf (tijdelijk) niet lukt. Uw vaste lasten worden betaald, uw belastingaangifte verzorgd, toeslagen en kwijtschelding aangevraagd. Er wordt geholpen bij een aanvraag schuldhulpverlening. Een WSNP bewindvoerder is door de rechter aangesteld, omdat u toegelaten bent tot de WSNP. De WSNP bewindvoerder houdt toezicht op uw financiën en controleert of u zich aan alle verplichtingen houdt. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan: voldoende solliciteren, zoveel mogelijk geld verdienen, en geen nieuwe schulden maken. De WSNP bewindvoerder beheert dus niet uw financiën.