Bewindvoering Rotterdam

Op zoek naar een bewindvoerder in Rotterdam en omstreken? Sociaal Raadslieden Bewindvoering biedt professionele hulp aan met betrekking tot uw financiële zaken. Sommige mensen zijn niet in staat om hun eigen geldzaken op orde te krijgen en hebben daarbij hulp nodig. Vaak zijn deze mensen door schulden in de problemen gekomen of hebben ze lichamelijke of geestelijke beperkingen.

Wat maakt Sociaal Raadslieden Bewindvoering zo uniek?

Door onze ervaring en juridische kennis in dit vakgebied kunnen wij nét het verschil maken. Wij zien vaak problemen van tevoren aankomen waardoor wij ze kunnen voorkomen. Er is bijna geen probleem dat wij nog nooit tegengekomen zijn waardoor wij snel kunnen inschatten óf iets op te lossen is en wat de beste manier is.

Psycho sociale beperking

Beschermingsbewind is er ook met name voor mensen met een psycho sociale beperking zoals bijvoorbeeld zwakbegaafdheid, alzheimer of dementie. Ook voor deze cliënten staan wij klaar. Beschermingsbewind beschermt mensen met een beperking tegen zichzelf en tegen misbruik door anderen. Van mensen met een psycho sociale beperking mag niet worden verwacht dat zij een administratie kunnen voeren zoals mensen zonder beperking dit zouden kunnen doen. Voor familie en naasten is het vaak te belastend of onwenselijk om de financiële administratie over te nemen. Beschermingsbewind is dan een goede oplossing. Als naaste of familielid kunt u dit ook regelen zo nodig met onze hulp. Mail, app of bel ons voor meer informatie. Ook in gevallen waar de familieleden het niet met elkaar eens zijn kunnen wij uitkomst bieden. Wij gaan altijd volledig transparant te werk en zullen dan proberen afspraken te maken waar alle partijen zich in kunnen vinden én die naar onze mening goed zijn voor degene die onder bewind gesteld wordt. Wij nemen daar rustig de tijd voor, want wij begrijpen dat dit grote belangrijke beslissingen zijn. De gemaakte afspraken leggen wij vast in een plan van aanpak. Dat plan leggen wij voor aan de rechter die beslist over de onderbewindstelling.

Al uw financiën weer op orde

Mocht u bij Sociaal Raadslieden Bewindvoering onder bewind komen te staan, dan regelen wij al uw geldzaken. Dit houdt in dat wij uw vasten lasten beheren en op tijd doorbetalen, uw inkomsten en uitgaven monitoren en u eventueel helpen bij het afbetalen van schulden. Ook regelen wij de verzekeringen, inkomstenbelasting, controleren de toeslagen en vragen de inkomensondersteunende voorzieningen waar u eventueel recht op heeft voor u aan.

Beschermingsbewind in Rotterdam

Omdat wij u beschermen tijdens dit traject wordt bewindvoering ook wel beschermingsbewind genoemd. Sociaal Raadslieden Bewindvoering neemt alle zorgen met betrekking tot uw huidige financiële situatie volledig uit uw handen. Samen met u werken we naar een schuldenvrij bestaan toe. Onze betrouwbare en professionele werknemers staan altijd voor u klaar en in overleg met u zullen we altijd de juiste beslissingen nemen.

Verzoek indienen bij de kantonrechter

Als u beschermingsbewind wilt aanvragen zal dat moeten gebeuren bij de kantonrechter. Wij kunnen u daarbij helpen, als u dit lastig vindt. Voor deze aanvraag is geen advocaat nodig. De kantonrechter zal het verzoek beoordelen en kijken of u in aanmerking komt voor bewindvoering en er vervolgens een uitspraak over doen.

Hoe lang sta ik onder bewind?

De duur van het beschermingsbewind wordt ook bepaald door de kantonrechter. Na deze uitspraak is het niet mogelijk om de bewindvoering zelf stop te zetten. Hiervoor is een nieuwe uitspraak nodig van de kantonrechter. Bent u van mening dat u er weer klaar voor bent om alle financiën zelf te regelen? Sociaal Raadslieden Bewindvoering kijkt samen met u of dit al mogelijk is, zal u dan ondersteunen en een traject met u afspreken.

Wat zijn de kosten van een bewindvoerder in Rotterdam?

De tarieven van een bewindvoerder bij Sociaal Raadslieden Bewindvoering zijn gebaseerd op de door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie vastgestelde Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren van 4 november 2014 en worden jaarlijks geïndexeerd. In onderstaande tabel kunt u precies zien wat de kosten zijn in uw situatie. Mocht u een inkomen hebben op of net boven het sociaal minimum dan kunt u recht hebben op bijzondere bijstand van uw gemeente voor de kosten van beschermingsbewind, zodat het u niets kost. Dit zullen wij uiteraard voor u aanvragen.

Kosten bewindvoering Gehuwd / samenwonend Alleenstaand
Maandelijkse kosten zonder schulden €118,67 €98,92
Maandelijkse kosten met schulden €153,50 €128,00
Intake €670,00 €559,00
verhuizing/ verkoop/ ontruiming €349.00 €349.00
Eindafrekening/ verantwoording €252.00 €210.00
PGB €523.00 €523.00

Wat kunnen wij u bieden?

Hieronder alle diensten op een rij:

  • Professionele hulp bij uw huidige financiële situatie;
  • Wegwerken van uw opgebouwde schulden in de afgelopen periode;
  • Beschermingsbewind om u te beschermen;
  • Geen nieuwe schulden meer;
  • Uw verzekeringen worden door ons geregeld;
  • Uw inkomstenbelasting wordt door ons geregeld;
  • Uw toeslagen worden door ons geregeld;
  • Aanvraag bijzondere bijstand voor de kosten van beschermingsbewind als u daar recht op heeft;
  • Aanvragen van inkomensondersteunende voorzieningen als daar recht op is.

Bewindvoerder aanvragen in Rotterdam?

Bent of kent u iemand die problemen heeft met zijn of haar huidige financiële situatie? Mogelijk zijn er schulden die deze problemen veroorzaken en moeten die schulden zo snel mogelijk worden weggewerkt. Wij zullen samen met u naar de situatie kijken en vervolgens een plan maken om deze situatie te verbeteren. Sociaal Raadslieden Bewindvoering is bereid om geheel vrijblijvend een (intake)gesprek met u te voeren. Dit kan fysiek maar ook via videobellen.

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier of contact opnemen via 0708918420.

Sociaal Raadslieden Bewindvoering is onder andere ook actief in Amsterdam, Delft, RijswijkAlphen aan den RijnGoudaLeiden en Zoetermeer

Wil jij nog meer weten over Sociaal Raadslieden Bewindvoering? Hieronder volgen een paar veelgestelde vragen.

Waarom kiezen voor Sociaal Raadslieden Bewindvoering Rotterdam?

Wat is onze achtergrond?

Voor wie werken wij graag?

Kunt u de bewindvoering ook zelf gaan doen voor uw familielid?

Wie controleert of wij ons werk wel goed doen?

Wat zijn de kosten voor bewindvoering?