Bewindvoering Zoetermeer


Op zoek naar een bewindvoerder in Zoetermeer en omstreken? Sociaal Raadslieden Bewindvoering kan u daarbij helpen. Als mensen niet meer in staat zijn om hun financiën zelf te regelen  kan bewindvoering uitkomst bieden. Vaak zijn opgebouwde schulden hier de oorzaak van. Echter hoeft er geen sprake te zijn van schuldenproblematiek maar spelen psycho-sociale factoren een rol waardoor iemand de financiën niet meer kan doen. Wij hebben professionele bewindvoerders in dienst die uw situatie kunnen verbeteren.

Wat maakt Sociaal Raadslieden Bewindvoering zo uniek?

Door onze ervaring en juridische kennis in dit vakgebied kunnen wij nét het verschil maken. Wij zien vaak problemen van tevoren aankomen waardoor wij ze kunnen voorkomen. Er is bijna geen probleem dat wij nog nooit tegengekomen zijn waardoor wij snel kunnen inschatten óf iets op te lossen is en wat de beste manier is.

Psycho sociale beperking

Beschermingsbewind is er ook met name voor mensen met een psycho sociale beperking zoals bijvoorbeeld zwakbegaafdheid, alzheimer of dementie. Ook voor deze cliënten staan wij klaar. Beschermingsbewind beschermt mensen met een beperking tegen zichzelf en tegen misbruik door anderen. Van mensen met een psycho sociale beperking mag niet worden verwacht dat zij een administratie kunnen voeren zoals mensen zonder beperking dit zouden kunnen doen. Voor familie en naasten is het vaak te belastend of onwenselijk om de financiële administratie over te nemen. Beschermingsbewind is dan een goede oplossing. Als naaste of familielid kunt u dit ook regelen zo nodig met onze hulp. Mail, app of bel ons voor meer informatie. Ook in gevallen waar de familieleden het niet met elkaar eens zijn kunnen wij uitkomst bieden. Wij gaan altijd volledig transparant te werk en zullen dan proberen afspraken te maken waar alle partijen zich in kunnen vinden én die naar onze mening goed zijn voor degene die onder bewind gesteld wordt. Wij nemen daar rustig de tijd voor, want wij begrijpen dat dit grote belangrijke beslissingen zijn. De gemaakte afspraken leggen wij vast in een plan van aanpak. Dat plan leggen wij voor aan de rechter die beslist over de onderbewindstelling.

Al uw financiële zaken weer op orde

Als u bij Sociaal Raadslieden Bewindvoering onder bewind komt te staan zullen wij al uw geldzaken regelen. Denk hierbij aan al uw vaste lasten op tijd doorbetalen, uw inkomsten en uitgaven in een budgetoverzicht zetten en het afbetalen van eventuele schulden of het aanvragen van schuldsanering. Ook regelen wij uw verzekeringen, doen wij belastingaangifte, controleren de  toeslagen en controleren of u al uw inkomensondersteunende voorzieningen waar u recht op heeft ontvangt of zullen deze aanvragen.

Beschermingsbewind Zoetermeer

Beschermingsbewind (Bewindvoering). Na toekenning door de rechter nemen wij  alle zorgen die u had over uw financiële situatie uit handen en werken eventueel samen naar een schone lei toe. Wij zullen altijd voor u klaar staan en in overleg met u de juiste beslissingen nemen.

Verzoek indienen bij de kantonrechter

U kunt bij de kantonrechter een verzoek indienen als u Sociaal Raadslieden in de arm wilt nemen als bewindvoerder. Wij kunnen u helpen bij dit verzoek, hiervoor is geen advocaat nodig. De kantonrechter zal na dit verzoek de situatie beoordelen en daarna een uitspraak doen of u onder bewind komt te staan.

Hoe lang sta ik onder bewind?

De periode dat u onder bewind komt te staan wordt ook bepaald door de kantonrechter. U kunt de bewindvoering tijdens deze periode ook niet zelf stop zetten. Hiervoor dient u een nieuw verzoek in te dienen bij de kantonrechter. Denkt u dat u er alweer klaar voor bent om zelf al uw geldzaken te regelen? We zullen dan samen met u de huidige situatie beoordelen en kijken of dit al mogelijk is. Zelfredzaamheid is iets waar Sociaal Raadslieden Bewindvoering naar streeft.

Wat zijn de kosten van een bewindvoerder in Zoetermeer?

De tarieven van een bewindvoerder bij Sociaal Raadslieden Bewindvoering zijn gebaseerd op de door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie vastgestelde Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren van 4 november 2014 en worden jaarlijks geïndexeerd. De kosten zijn dus voor iedereen bij alle bewindvoerders gelijk. In onderstaande tabel kunt u precies zien wat de kosten zijn in uw situatie. Mocht u een inkomen hebben op of net boven het sociaal minimum dan kunt u recht hebben op bijzondere bijstand van uw gemeente voor de kosten van beschermingsbewind zodat het u niets kost. Dit zullen wij uiteraard voor u aanvragen.

Kosten bewindvoering Gehuwd / samenwonend Alleenstaand
Maandelijkse kosten zonder schulden €118,67 €98,92
Maandelijkse kosten met schulden €153,50 €128,00
Intake €670,00 €559,00
verhuizing/ verkoop/ ontruiming €349.00 €349.00
Eindafrekening/ verantwoording €252.00 €210.00
PGB €523.00 €523.00

Wat kunnen wij u bieden?

Een kleine samenvatting van de diensten die Sociaal Raadslieden Bewindvoering u kan bieden:

  • Professionele hulp bij uw huidige financiële situatie
  • Hulp bij het oplossen van schulden
  • Beschermingsbewind om u te beschermen
  • Geen nieuwe schulden meer
  • Uw verzekeringen worden door ons geregeld
  • Uw inkomstenbelasting wordt door ons geregeld
  • Uw toeslagen worden door ons geregeld
  • Aanvraag bijzondere bijstand voor de kosten van beschermingsbewind als u daar recht op heeft

Bewindvoerder aanvragen in Zoetermeer?

Bent of kent u iemand die gebaat zou zijn bij beschermingsbewind? Zijn er opgebouwde schulden waardoor u geen uitzicht meer ziet? Sociaal Raadslieden Bewindvoering zal samen met u naar de huidige financiële situatie kijken en daarna een plan van aanpak maken om deze situatie te verbeteren. Wij zijn bereid om geheel vrijblijvend een (intake)gesprek met u te voeren. Dit kan fysiek maar ook via videobellen.

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier of contact opnemen via 0708918420.

Sociaal Raadslieden Bewindvoering is onder andere ook actief in Amsterdam, RotterdamRijswijkDelftGoudaLeiden en Alphen aan den Rijn

Wil jij nog meer weten over Sociaal Raadslieden Bewindvoering? Hieronder volgen een paar veelgestelde vragen.

Waarom kiezen voor Sociaal Raadslieden Bewindvoering Zoetermeer?

Wat is onze achtergrond?

Voor wie werken wij graag?

Kunt u de bewindvoering ook zelf gaan doen voor uw familielid?

Wie controleert of wij ons werk wel goed doen?

Wat zijn de kosten voor bewindvoering?