Voor wie is beschermingsbewind?


Om in aanmerking te komen voor beschermingsbewind bij Sociaal Raadslieden Bewindvoering moet u 18 jaar of ouder zijn en er moet sprake zijn van schuldenproblematiek of psycho-sociale problematiek. 
De kantonrechter bepaalt uiteindelijk of u onder bewind gesteld wordt.

Overstappen van bewindvoerder

Indien u overweegt om 'over te stappen' van bewindvoerder, verzoeken wij u  contact op te nemen met uw huidige bewindvoerder om uw onvrede te bespreken. Mocht u er toch niet uitkomen dan kunt u zich uiteraard richten tot Sociaal Raadslieden Bewindvoering.

Voor Sociaal Raadslieden Bewindvoering besluit of uw dossier overgenomen wordt , zal er eerst contact gezocht worden met uw huidige bewindvoerder om de zaak verder te bespreken. Hierna zal besloten worden of Sociaal Raadslieden Bewindvoering het beschermingsbewind over gaat nemen. Indien dit het geval is zal er o.a. een intakegesprek volgen en verteld worden wat wij voor u kunnen doen. Uiteindelijk beslist de rechter of u overstapt naar een andere bewindvoerder.