Wat kost bewindvoering bij Sociaal Raadslieden Bewindvoering? 


Benieuwd wat bewindvoering kost bij Sociaal Raadslieden Bewindvoering? De daarvoor gevraagde vergoeding is gebaseerd op de door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie vastgestelde Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren van 4 november 2014. 

In de Regeling is bepaald dat voor bewinden waarin een problematische schuldensituatie voorkomt een hogere vergoeding mag worden gevraagd. Daarnaast kan een aanvullende vergoeding worden gevraagd voor de buitengewone werkzaamheden rond een ontruiming of verkoop van een woning, een verhuizing of het beheer van een persoonsgebonden budget (PGB). De kantonrechter ziet erop toe dat de vergoeding voor zowel de cliënt als de bewindvoerder redelijk is. 

Vergoeding & tarieven SR Bewindvoering

Lees in de tabel hieronder welke tarieven wij hanteren bij Sociaal Raadslieden Bewindvoering. De vergoedingen per 1 januari 2024 (exclusief BTW) zijn: 

Kosten bewindvoering Gehuwd / samenwonend Alleenstaand
Maandelijkse kosten zonder schulden € 131,83 € 110,-
Maandelijkse kosten met schulden € 172,12 € 142,25
Intake € 751,41 € 621,-
Verhuizing/ verkoop/ ontruiming € 469,48 € 388,-
Eindafrekening/ verantwoording € 281,93 € 233,-
PGB € 58,69 € 48,50

Wanneer u tot 120% van het bijstandsniveau leeft, vergoedt uw gemeente mogelijk de kosten voor bewindvoering middels ‘bijzondere bijstand’. U hoeft dit niet zelf aan te vragen, dit doet Sociaal Raadslieden Bewindvoering voor u.


Heeft u vragen? Dan kunt ons een bericht sturen via het contactformulier. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.