Bewindvoering Amsterdam


Op zoek naar een bewindvoerder in Amsterdam en omstreken? Sociaal Raadslieden Bewindvoering zal al uw problemen op het gebied van financiën samen met u oplossen. Wij helpen mensen die niet meer in staat zijn om hun geldzaken goed te regelen. Echter hoeft er niet altijd sprake te zijn van schuldenproblematiek, maar kan het ook dat psychosociale of fysieke factoren een rol spelen waardoor u de financiën niet meer zelf kunt doen.

Wat maakt Sociaal Raadslieden Bewindvoering zo uniek?

Door onze ervaring en juridische kennis in dit vakgebied kunnen wij nét het verschil maken. Wij zien vaak problemen van tevoren aankomen waardoor wij ze kunnen voorkomen. Er is bijna geen probleem dat wij nog nooit tegengekomen zijn waardoor wij snel kunnen inschatten óf iets op te lossen is en wat de beste manier is.

Psycho sociale beperking

Beschermingsbewind is er ook met name voor mensen met een psycho sociale beperking zoals bijvoorbeeld zwakbegaafdheid, alzheimer of dementie. Ook voor deze cliënten staan wij klaar. Beschermingsbewind beschermt mensen met een beperking tegen zichzelf en tegen misbruik door anderen. Van mensen met een psycho sociale beperking mag niet worden verwacht dat zij een administratie kunnen voeren zoals mensen zonder beperking dit zouden kunnen doen. Voor familie en naasten is het vaak te belastend of onwenselijk om de financiële administratie over te nemen. Beschermingsbewind is dan een goede oplossing. Als naaste of familielid kunt u dit ook regelen zo nodig met onze hulp. Mail, app of bel ons voor meer informatie. Ook in gevallen waar de familieleden het niet met elkaar eens zijn kunnen wij uitkomst bieden. Wij gaan altijd volledig transparant te werk en zullen dan proberen afspraken te maken waar alle partijen zich in kunnen vinden én die naar onze mening goed zijn voor degene die onder bewind gesteld wordt. Wij nemen daar rustig de tijd voor, want wij begrijpen dat dit grote belangrijke beslissingen zijn. De gemaakte afspraken leggen wij vast in een plan van aanpak. Dat plan leggen wij voor aan de rechter die beslist over de onderbewindstelling.

Uw financiële zaken weer op orde

Sociaal Raadslieden Bewindvoering zorgt voor al uw financiële zaken. Wij hebben al uw financiën in beheer en betalen uw vaste lasten op tijd. We zullen indien nodig een schuldentraject voor u opzetten.  Verzekeringen, inkomstenbelasting en toeslagen vallen ook onder ons beheer.

Beschermingsbewind in Amsterdam

Bewindvoering (beschermingsbewind) houdt in dat we u in bescherming nemen.  Al uw zorgen over uw financiële situatie worden uit handen genomen door Sociaal Raadslieden Bewindvoering. Samen met u werken wij toe naar een eventuele schone lei wat wil zeggen een schuldenvrij leven. Wij staan voor u klaar en zullen de juiste beslissingen voor u nemen.

Verzoek indienen bij de kantonrechter

Als u een verzoek tot het instellen van beschermingsbewind wil doen, moet dat bij de kantonrechter. Sociaal Raadslieden Bewindvoering helpt u daar bij als u dat zou willen. Voor deze aanvraag is geen advocaat nodig. De kantonrechter bepaalt of u in aanmerking komt voor bewindvoering en doet daar een uitspraak over.

Hoe lang sta ik onder bewind?

De periode dat u onder bewind staat wordt bepaald door de kantonrechter. Na deze uitspraak is het voor u niet mogelijk om de bewindvoering zelf te stoppen, hiervoor is een nieuwe uitspraak nodig van de kantonrechter. Bent u van mening dat u er klaar voor bent om uw eigen financiën weer te beheren? Sociaal Raadslieden Bewindvoering kijkt samen met u of dit al mogelijk is en zal in dat geval een traject starten om naar die situatie toe te werken.

Wat zijn de kosten van bewindvoering bij Sociaal Raadslieden Bewindvoering in Amsterdam?

Deze kosten zijn overal in Nederland bij iedere bewindvoerder en ieder kantoor hetzelfde. Ze zijn gebaseerd op de door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie vastgestelde Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren van 4 november 2014 en worden jaarlijks geïndexeerd. In onderstaande tabel kunt u precies zien wat de kosten zijn in uw situatie.

Kosten bewindvoering Gehuwd / samenwonend Alleenstaand
Maandelijkse kosten zonder schulden €118,67 €98,92
Maandelijkse kosten met schulden €153,50 €128,00
Intake €670,00 €559,00
verhuizing/ verkoop/ ontruiming €349.00 €349.00
Eindafrekening/ verantwoording €252.00 €210.00
PGB €523.00 €523.00

Wat kunnen wij u bieden?

Een kleine opsomming van de diensten die wij u aanbieden in Amsterdam en omstreken:

  • Professionele hulp bij uw huidige financiële situatie;
  • Wegwerken van uw opgebouwde schulden in de afgelopen periode;
  • Beschermingsbewind om u te beschermen;
  • Hulp bij het oplossen van uw schulden;
  • Uw verzekeringen worden door ons geregeld;
  • Uw inkomstenbelasting wordt door ons geregeld;
  • Uw toeslagen worden door ons geregeld;
  • Aanvraag bijzondere bijstand voor de kosten van beschermingsbewind als u daar recht op heeft;
  • Aanvragen van inkomensondersteunende voorzieningen als u daar recht op heeft.

Bewindvoerder aanvragen in Amsterdam?

Bent of kent u iemand die niet meer in staat is om zijn of haar financiële situatie op orde te krijgen? Heeft u schulden of kent u iemand die problematische schulden heeft opgebouwd? Sociaal Raadslieden Bewindvoering zal gezamenlijk de huidige financiële situatie bekijken en een plan opzetten om deze situatie te verbeteren. We zijn bereid vrijblijvend een (intake)gesprek met u te voeren. Dit kan fysiek maar ook middels videobellen.

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier of contact opnemen via 0708918420.

Sociaal Raadslieden Bewindvoering is onder andere ook actief in Rotterdam, Delft,  RijswijkAlphen aan den RijnGoudaLeiden en Zoetermeer

Wil jij nog meer weten over Sociaal Raadslieden Bewindvoering? Hieronder volgen een paar veelgestelde vragen.

Waarom kiezen voor Sociaal Raadslieden Bewindvoering Amsterdam?

Wat is onze achtergrond?

Voor wie werken wij graag?

Kunt u de bewindvoering ook zelf gaan doen voor uw familielid?

Wie controleert of wij ons werk wel goed doen?

Wat zijn de kosten voor bewindvoering?