Budgetbeheer Sociaal Raadslieden Bewindvoering


Met budgetbeheer via Sociaal Raadslieden Bewindvoering brengt u orde en rust in uw financiële situatie.. Wij openen voor u een bankrekening en zorgen dat uw inkomen naar die rekening gaat. Wij betalen van die rekening uw vaste lasten. Indien uw financiële situatie dat toelaat, kunnen wij geld reserveren voor rekeningen die u onverwachts, eenmalig of enkele keren per jaar moet betalen. Elke week of elke maand krijgt u een bepaald bedrag om uw boodschappen van te doen, dit wordt overgemaakt op uw eigen bankrekening (leefgeldrekening). Wij bieden verschillende vormen budgetbeheer aan. 


Wat kost Budgetbeheer bij Sociaal Raadslieden Bewindvoering?

Budgetbeheer via Sociaal Raadslieden Bewindvoering kost geld. In sommige gevallen vergoedt de bijzondere bijstand de kosten. Er zijn verschillende vormen van budgetbeheer, voor verschillende situaties een passende oplossing. De zwaarste vorm van budgetbeheer is die met niet problematische schulden. Indien de schulden wel problematisch zijn, vinden wij budgetbeheer niet passend en zullen wij u alleen helpen indien u onder bewind gesteld wilt worden. Als grens voor de maximale hoogte van de schulden waarbij budgetbeheer mogelijk is, hanteren wij € 2000,-. Zie voor de diensten en tarieven per soort budgetbeheer de tabel hieronder. Het uurtarief vermelden wij voor als er extra werkzaamheden moeten gebeuren, die niet in het betreffende pakket zitten. Extra werkzaamheden doen wij natuurlijk in overleg met u. Indien u bijvoorbeeld kiest voor "Budgetbeheer Basis" en u wilt dat wij uw aangifte inkomstenbelasting verzorgen, dan zullen wij dat voor het betreffende uurtarief doen, in overleg met u.

 

Heeft u, net als vele anderen, moeite elke maand rond te komen en uw rekeningen op tijd te betalen? Vraag dan bij ons budgetbeheer aan of neem contact op met Sociaal Raadslieden Bewindvoering voor meer informatie en vrijblijvend advies.


Budgetbeheer Basis

Wat doen wij voor u?

Beheerrekening openen

Opstellen budgetplan

Ontvangen inkomsten

Betalen vaste lasten

Doen van losse betalingen

Noodzakelijke reserveringen

 

Kosten(exclusief btw) per 01-01-2024

Intake             €275,-

Maandtarief  €65,-

Beëindiging   €110,-

Uurtarief        €77,-

 

Budgetbeheer Uitgebreid

Wat doen wij voor u?

Beheerrekening openen

Opstellen budgetplan

Ontvangen inkomsten

Betalen vaste lasten

Doen van losse betalingen

Noodzakelijke reserveringen

Huisbezoek indien nodig

Uw post ontvangen

Declareren ziektekosten

Aanvragen heffingskortingen

Aanvragen kwijtscheldingen

Belastingaangifte

Aanvragen huur- en zorgtoeslag

 

Kosten(exclusief btw) per 01-01-2024

Intake             €325,-

Maandtarief  €96,-

Beëindiging   €170,-

Uurtarief         €77,-

 

Budgetbeheer met niet problematische schulden

Wat doen wij voor u?

Beheerrekening openen

Opstellen budgetplan

Ontvangen inkomsten

Betalen vaste lasten

Doen van losse betalingen

Noodzakelijke reserveringen

Huisbezoek indien nodig

Uw post ontvangen

Declareren ziektekosten

Aanvragen heffingskortingen

Aanvragen kwijtscheldingen

Belastingaangifte

Aanvragen huur- en zorgtoeslag

Regelen schulden tot € 2000,-.

 

Kosten(inclusief btw) per 01-01-2024

Intake             €400,-

Maandtarief  €115,-

Beëindiging   €230,-

Uurtarief         €77,-