Na uitspraak rechter

 

Heeft de kantonrechter uitgesproken dat Sociaal Raadslieden Bewindvoering aangesteld wordt als bewindvoerder, dan gaan wij voor u aan de slag. 

Sociaal Raadslieden Bewindvoering zal u als volgt helpen:

Post

Zodra Sociaal Raadslieden Bewindvoering benoemd is als uw bewindvoerder, dan zullen wij alle instanties waar u mee te maken heeft zoals bijvoorbeeld uw werkgever, de belastingdienst en uw verhuurder schriftelijk verzoeken om het postadres te wijzigen en de post aan Sociaal Raadslieden Bewindvoering te sturen. Het is mogelijk dat enkele instanties het nieuwe postadres niet of niet correct hebben verwerkt. Wij verzoeken u die post dan aan ons door te sturen. We zullen de betreffende instantie dan nogmaals verzoeken de post aan ons te sturen.

Uw inkomen en vaste lasten

Als u onder bewind staat bij Sociaal Raadslieden Bewindvoering, dan openen wij voor u een rekening, die wij beheren. Al uw inkomsten komen op deze bankrekening binnen. Denk hierbij niet alleen aan uw salaris of uitkering maar ook aan belastingteruggave, kinderbijslag en vakantiegeld. Deze rekening wordt beheerd door Sociaal Raadslieden Bewindvoering. Zodra uw inkomen op deze rekening is gestort, zal Sociaal Raadslieden Bewindvoering ervoor zorgen dat al uw vaste lasten worden betaald. Denk bijvoorbeeld aan de huur en ziektekostenpremie. Op uw eigen rekening ontvangt u iedere week leefgeld om bijvoorbeeld boodschappen van te doen.

Aanvragen van voorzieningen en verzekeringen

Sociaal Raadslieden Bewindvoering zal uw belastingaangifte en kwijtscheldingen voor gemeentelijke belastingen verzorgen. Ook zullen voorzieningen zoals (bijzondere) bijstand of huurtoeslag voor u aangevraagd worden. Sociaal Raadslieden Bewindvoering zal erop toezien dat u alle noodzakelijke verzekeringen heeft.

Kinderen

Indien u kinderen bij u heeft inwonen kan Sociaal Raadslieden Bewindvoering Stichting Leergeld en het Jeugdsportfonds voor u aanvragen indien u hiervoor in aanmerking komt.

Schulden regelen

Heeft u schulden? Sociaal Raadslieden Bewindvoering helpt u hierbij door contact te leggen met de schuldeisers en betalingsafspraken te maken. Indien dit niet genoeg blijkt te zijn, helpt Sociaal Raadslieden Bewindvoering met het aanvragen van een schuldregeling indien mogelijk.

Verantwoording aan kantonrechter

Sociaal Raadslieden Bewindvoering staat onder toezicht van de kantonrechter en moet ieder jaar verantwoording afleggen. Hoe lang u onder bewind staat bepaalt de rechter


Let op! Sociaal Raadslieden Bewindvoering kan niets doen aan uw schulden zolang het beschermingsbewind niet is opgestart.


Dreigt afsluiting van gas, elektra of water, of huisuitzetting? Laat dit zo snel mogelijk aan Sociaal Raadslieden Bewindvoering weten. Er kan geprobeerd worden uitstel aan te vragen.