De bewindvoerder

 

Uw bewindvoerder zal afspraken met u maken en die vastleggen in een plan van aanpak, zodat u precies weet waar u aan toe bent. Er wordt een beheerrekening geopend waar u inkomen op komt en waar uw lasten van betaald worden.  


De bewindvoering is er om u te beschermen

Het voorkomt dat anderen misbruik van uw situatie kunnen maken. 


Sociaal Raadslieden Bewindvoering is lid van de beroepsvereniging Horus
Sociaal Raadslieden Bewindvoering voldoet aan alle eisen die de rechtbank stelt en is daarom als professioneel benoembaar bewindvoerder opgenomen in het Landelijk Register van de Rechtbank.