Klachten

Klachten procedure 

U bent op onze klachten en feedback pagina beland. Dit kan betekenen dat u niet tevreden bent over uw bewindvoerder of de bewindvoering, of u heeft een suggestie voor een verbetering. Vul dan ons klachtenformulier in onder "klachten- ik heb een klacht". Zo weten we wat er bij u speelt en zoeken we samen naar een oplossing. U mag uw klacht of suggestie ook per mail indienen. Het mailadres hiervoor is klachten@srbewindvoering.nl

Afhandeling 

U ontvangt binnen een week een ontvangstbevestiging en uw klacht wordt binnen vier weken afgehandeld. U ontvangt een bericht per email of per post, waarin staat hoe wij de klacht afgehandeld hebben. Indien wij uw klacht gegrond achten, zullen wij u laten weten wat daarvan de gevolgen zijn. Indien wij uw klacht niet gegrond achten, zullen wij dat toelichten. Indien u over een persoon klaagt, zal die persoon niet betrokken zijn bij de behandeling van de klacht. Elke melding/klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld

Verbeteringen dankzij u 

We horen graag wat er volgens u beter of anders kan en zijn benieuwd naar uw tips. Waar mogelijk verbeteren we onze dienstverlening, beleid of proces. We laten u weten wat we verbeterd hebben. 

Niet tevreden? 

Bent u niet tevreden over hoe we uw klacht hebben afgehandeld? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Rechter Commissaris van de Rechtbank in uw woonplaats. Voor de procedure en tarieven verwijzen wij u naar de website: www.rechtspraak.nl