Beschermingsbewind of budgetbeheer?

Gepubliceerd op 14 maart 2022 om 08:00

Regelmatig merken wij aan gesprekken dat het voor veel mensen niet duidelijk is wat precies het verschil is tussen beschermingsbewind en budgetbeheer en waar je aan zou moeten denken bij het maken van een keuze. Ik zet de verschillen daarom even overzichtelijk op een rij in onderstaande tabel. 

Beschermingsbewind Budgetbeheer
Het start op basis van een uitspraak van de rechtbank Het start op basis van een overeenkomst die afgesloten wordt tussen degene die het budgetbeheer krijgt en het kantoor dat het budgetbeheer gaat uitvoeren.
Het stopt op basis van een uitspraak van de rechtbank. Het stopt door opzegging van de overeenkomst. Er geldt een opzegtermijn van bijvoorbeeld één maand.
Vaste vergoeding van de werkzaamheden bepaald vanuit de wet. De vergoeding wordt afgesproken op basis van de overeenkomst.
Meestal ongeveer 10-15% duurder dan budgetbeheer Meestal ongeveer 10-15% goedkoper dan beschermingsbewind
Eerder recht op vergoeding van de kosten middels bijzondere bijstand van de gemeente, omdat de noodzaak vaststaat door de uitspraak van de rechter. Voor vergoeding van de kosten middels bijzondere bijstand moet aangetoond worden waarom het budgetbeheer noodzakelijk is.
De taken die uitgevoerd moeten worden staan vast en omhelzen meer dan de zwaarste vorm van budgetbeheer. Ook aanvragen bijstand en belastingzaken vallen onder het bewind. In de overeenkomst wordt afgesproken wat de budgetbeheerder precies doet voor welk bedrag. Voor minder problematische gevallen kan een lichtere, goedkopere vorm van budgetbeheer volstaan.
Een traject schuldhulpverlening heeft grote kans van slagen, mede omdat er meer vertrouwen is bij de schuldeisers nu er een bewindvoerder is. De schuldeisers weten dat het bewind alleen kan stoppen door middel van een uitspraak van de rechtbank. Budgetbeheer is minder geschikt indien een traject schuldhulpverlening noodzakelijk is. In principe kan budgetbeheer opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn en dat weten de schuldeisers ook. Budgetbeheer is voor hen dus geen garantie dat een traject van begin tot eind goed zal verlopen.
Vanaf drie dossiers moet het kantoor toegelaten worden door de rechtbank. Er volgt een streng toelatingsproces en een jaarlijkse audit. Het is verplicht een registeraccountant aan te stellen om de boekhouding te verzorgen én controles uit te voeren. Er moet door het kantoor een vergunning aangevraagd worden bij de Autoriteit Financiële Markten.
De werkzaamheden van de bewindvoerder worden gecontroleerd door de rechtbank. Degene voor wie het budgetbeheer wordt uitgevoerd moet zelf controleren of het werk goed gedaan wordt.

Conclusie 

Als je goed kijkt naar de verschillen tussen beschermingsbewind en budgetbeer kun je de volgende conclusies trekken. In een situatie waarbij er veel schulden zijn is beschermingsbewind de enige optie die echt zal werken, tenzij de verhouding tussen de schulden en het inkomen zodanig is, dan alle schulden binnen een overzichtelijke termijn van bijvoorbeeld drie jaar afbetaald kunnen worden. Bij een laag inkomen zal er bij beschermingsbewind vrijwel altijd recht zijn op bijzondere bijstand voor de kosten. Voor mensen  met een inkomen dat te hoog is om bijzondere bijstand te krijgen én die geen of weinig schulden hebben kan budgetbeheer voordeliger zijn. Deze mensen moeten de kosten helemaal zelf dragen en voor hen is het voordeliger om dan 15% minder te betalen.  

 

Er zijn werkgevers die de kosten voor budgetbeheer willen vergoeden voor hun werknemers, omdat het is aangetoond dat werknemers beter functioneren en minder vaak ziek zijn als ze geen financiële zorgen hebben.  

 

Zit jij in een dergelijke situatie, informeer dan eens bij je werkgever of hier mogelijkheden voor zijn.  

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.