15 Verschillen tussen Beschermingsbewind en WSNP Bewind

Gepubliceerd op 10 november 2021 om 09:14

In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over “bewindvoering”. Soms wordt er gesproken over “beschermingsbewind” en andere keren over “WSNP-bewind”. Er zijn inderdaad 2 vormen van bewindvoering: WSNP-bewind (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) en Beschermingsbewind. Alle twee worden uitgevoerd door een professional die zich “bewindvoerder” noemt. Dit kan tot verwarring leiden. Er zijn wel degelijk belangrijke verschillen tussen WSNP-bewind en Beschermingsbewind. Beide vormen kunnen wel naast elkaar bestaan; iemand kan zowel onder beschermingsbewind staan voor het beheer van de financiën en tevens een Wsnp-bewindvoerder hebben voor de schulden.

15 verschillen tussen beschermingsbewind en WSNP Bewind

 

1. Minnelijke schuldregeling

 • WSNP Bewind: Nadat een beroep op de minnelijke schuldregeling om wat voor reden dan ook niet het resultaat heeft gebracht waarop werd gehoopt kan een beroep op de Wsnp worden gedaan. Wordt een schuldenaar (saniet) toegelaten tot de Wsnp, dan krijgt hij/zij een Wsnp-bewindvoerder door de rechtbank toegewezen.
 • Beschermingsbewind: Hier hoeft niet per se sprake te zijn van een wettelijk of zelfs minnelijk schuldsaneringstraject. Deze vorm van bewindvoering is er om – zoals het woord al zegt – volwassenen die niet (meer) zelfstandig financiële beslissingen kunnen nemen, te beschermen.

 

2. Boedel

 • WSNP Bewind: De Wsnp-bewindvoerder heeft de verantwoordelijkheid voor de boedel (alles wat de saniet bezit en wat hij/zij aan geld verdiend of aan uitkering binnenkrijgt) en uitgaven binnen het schuldsaneringstraject.
 • Beschermingsbewind: Dit wordt aangevraagd via de kantonrechter en kan in principe duren totdat degene die onder bewind staat, overlijdt.

 

 

3. Aanvraag

 • WSNP Bewind: De Wsnp-bewindvoerder geeft informatie over de Wsnp en de verantwoordelijkheden van de saniet en controleert of gemaakte afspraken worden nagekomen.
 • Beschermingsbewind: Dit kan worden aangevraagd door een familielid (tot de 4e graad, dus ook door een neef of nicht) of door de officier van justitie, als er geen familie (vindbaar) is, je kan er ook zelf om verzoeken.

 

 

4. Verantwoordelijkheid

 • WSNP Bewind: De Wsnp-bewindvoerder is geen maatschappelijk werker en biedt ook geen andere vorm van hulpverlening. Hij kan wel doorverwijzen.
 • Beschermingsbewind: De bewindvoerder zorgt voor de betaling van de vaste lasten, behandelt de post en stuurt deze door, sluit verzekeringen af, vraagt toeslagen aan en zorgt dat de belastingaangifte wordt gedaan.

 

 

5. Toezicht

 • WSNP Bewind: Simpel gezegd: Een Wsnp-bewindvoerder controleert en houdt toezicht.
 • Beschermingsbewind: De beschermingsbewind-voerder, kan als dit nodig is, uitkeringen (zoals bijstand of WW) aanvragen. De taken kunnen verschillen en hangen samen met de behoefte van degene die onder bewind staat.

 

 

6. Bevoegdheid

 • WSNP Bewind: De schuldenaar (saniet) blijft handelingsbevoegd.
 • Beschermingsbewind: De onder beschermingsbewind gestelde mag geen financiële beslissingen meer zelf nemen (is handelingsonbevoegd).

 

 

7. De Kantonrechter

 • WSNP Bewind: Een Wsnp-bewindvoerder wordt niet uitgekozen door de schuldenaar (saniet). De rechtbank die beslist over het verzoekschrift tot toelating tot de Wsnp en wijst (bij goedkeuring) een Wsnp-bewindvoerder aan.
 • Beschermingsbewind: Eens per jaar moet de beschermingsbewindvoerder zich verantwoorden bij de kantonrechter.

 

 

8. Wettelijke grondslag

 • WSNP Bewind: Wettelijke grondslag in de WSNP (titel III Faillissementswet)
 • Beschermingsbewind: Wettelijke grondslag in Boek I van het Burgerlijk Wetboek.

 

 

9. Beslissingen nemen

 • WSNP Bewind: Schuldenaar kan zelf (financiële) beslissingen blijven nemen (blijft “handelingsbevoegd” voor zover het gaat om (financiële) zaken die niet toebehoren binnen het WSNP-traject)
 • Beschermingsbewind: Onder beschermingsbewind gestelde mag geen financiële beslissingen meer zelf nemen (is handelingsonbevoegd)

 

 

10. Financiën 

 • WSNP Bewind: Voor mensen met problematische schulden die door de rechter zijn toegelaten tot de WSNP.
 • Beschermingsbewind: Voor mensen die zelf hun financiën niet meer kunnen regelen hoeven niet per se in een WSNP- of schuldhulpverleningstraject te zitten.

 

 

11. Looptijd

 • WSNP Bewind: Duurt in principe 3 jaar.
 • Beschermingsbewind: Kan oneindig doorlopen, zelfs tot aan het overlijden van degene die onder bewind is gesteld.

 

 

12. Schulden & vaste lasten

 • WSNP Bewind: Regelt de (betaling van) schulden die onder de werking van de WSNP vallen, maar niet de betaling van de vaste lasten. Postblokkade voor 13 maanden.
 • Beschermingsbewind: Regelt alle financiën, dus ook de vaste lasten. Bij schulden kan de beschermingsbewindvoerder het aanspreekpunt zijn. De bewindvoerder ontvangt ook de post.

 

 

13. Aanstelling

 • WSNP Bewind: Aangesteld door de rechtbank middels een WSNP-verzoek ingediend door gemeente of schuldhulpverlenende instantie.
 • Beschermingsbewind: Een beschermingsbewindvoerder kan worden aangevraagd via een aanvraagformulier dat wordt verzonden naar de kantonrechter. Aanvraag kan gedaan worden door een familielid tot de 4de graad, een voogd of door de officier van justitie (als er geen familie is) of door jezelf.

 

 

14. Kosten & tarieven

 • WSNP Bewind: Maandelijkse kosten zijn afhankelijk van soort schuldenaar (particulier of ondernemer, alleenstaand of gehuwd). De kosten worden voldaan uit de boedel, dus de schuldeiser betaalt.
 • Beschermingsbewind: Het tarief voor beschermingsbewind moet door de onder bewindgestelde zelf worden betaald. In sommige gevallen wordt bijzondere bijstand verstrekt voor de kosten.

 

 

15. Klachten

 • WSNP Bewind: Klachten moeten worden neergelegd bij de Beroepsvereniging WSNP Bewindvoerders via DEZE LINK
 • Beschermingsbewind: Klachten moeten worden neergelegd bij de branchevereniging Bewindvoerders en Inkomensbeheerders via DEZE LINK

 

 

Vragen?

Heeft u vragen of heeft u zelf hulp nodig? Dan kunt u rustig contact met ons opnemen. Wij werken bij Sociaal Raadslieden Bewindvoering altijd discreet en professioneel. U staat er niet alleen voor. Vul snel ons contactformulier in.

 

 

Reactie plaatsen

Reacties

pim
5 jaar geleden

Dankjewel voor dit artikel over de verschillen tussen Beschermingsbewind en WSNP Bewind. Het klopt dat er niet per se sprake hoeft te zijn van een schuldsaneringstraject voor beschermingsbewind. Het lijkt me moeilijk om die verantwoordelijkheid over je financiën uit handen te geven, maar het beschermd je wel voor verdere schuld. https://www.vechtstedebewindvoerders.nl/nl/beschermingsbewind/

Anoniem
5 jaar geleden

Als je al anderhalf jaar van elk week 65 euro leergeld leeft, en je krijg na anderhalf jaar via de rechtbank een bewindvoerder toegewezen, betekend dat je dan nog extra 3 jaar in de schuldsanering moet blijven zitten of dat het nog anderhalf jaar duurt voordat je schuldvrij bent en je nog anderhalf jaar iemand toegewezen heb gekregen voor het beheren van je inkomen? Het is toch niet zo dat je dan in totaal 4 en half jaar in de schuldsanering zit?

anoniem
5 jaar geleden

Hoi,
Ja helaas wel, daar kwam ikzelf veel te laat achter, ik zat 2 jaar onder bescherming met leefgeld en nu nog 3 jaar wsnp...met leefgeld, totaal dus 5 jaar met leefgeld, rechter was erg onduidelijk toen ze de bescherming toekende...
Ik voel echt misleid daar door.

anoniem
5 jaar geleden

Sorry, nog 1 toevoeging, mocht de wsnp mislukken dan.sta je waarschijnlijk.nog vele jaren meer onder bescherming tot je schulden zijn opgelost... hele enge gedachte...

private loan
2 jaar geleden

You need a loan at 2% interest, but the bank or financial institution rejects you and imposes conditions incompatible with your monthly income, exorbitant interest rates. You want a loan to suit your needs. No problem. Whatever your financial situation, I offer mortgages, business loans, international loans, personal loans, exclusive loans and education loans. I offer loans available to partnerships and many. you are really in need, so get in touch Contact us via (Whats App) number:+917310847059 contact email id : sumitihomelend@gmail.com
Mr. Sumiti