Beslag op uw inkomen op 1 januari 2023? Let dan op…

Gepubliceerd op 3 februari 2023 om 17:39

Vanaf januari 2023 is het wettelijk minimumloon met 10,15% verhoogd. Uitkeringen die hieraan gekoppeld zijn zoals AOW, bijstand en Wajong zijn hierdoor ook met 10,15% verhoogd. Een behoorlijke verhoging. Erg nodig gezien de inflatie en de lastenverzwaring. Ook voor mensen met schulden is het de bedoeling dat zij voordeel hiervan hebben. Ligt er beslag op het inkomen, let dan wel op.  

 

Het kan namelijk zijn dat de verhoging van het wettelijk minimumloon wel wordt uitbetaald maar dat het gelijk in de zak van de schuldeisers verdwijnt terwijl de verhoging juist ook voor deze groep mensen is bedoeld om onder aan de streep meer over te houden om van te leven. Als er beslag op het inkomen is gelegd dan is de beslaglegger wettelijk verplicht zich te houden aan de beslagvrije voet. Dit is het gedeelte wat iemand over moet houden om noodzakelijke lasten van te betalen en voor levensonderhoud. Het basisbedrag waar de berekening van de beslagvrije voet mee begint is 95% van de bijstandsnorm. Door de stijging van 10,15% van deze norm zal de beslagvrije voet dus ook in vrijwel alle gevallen vanaf 1 januari 2023 hoger zijn dan in december 2022.  

 

Deurwaarders zijn verplicht één keer per jaar een herberekening beslagvrije voet te maken maar zijn niet verplicht dit te doen bij verhoging van het minimumloon en hierdoor kan het gebeuren dat er te veel wordt afgedragen. 

 

De oplossing is om zelf een nieuwe herberekening beslagvrije voet aan te vragen bij de beslaglegger. Gebruik hiervoor de tool van de site van de overheid https://www.uwbeslagvrijevoet.nl/controleren Voor mensen met een uitkering vanuit de Participatiewet hoeft dit overigens niet omdat deze groep maximaal 5% hoeft te betalen. De beslagvrije voet is standaard 95% voor deze groep.  

 

De datum dat je het verzoek indient bij de beslaglegger zal ook de datum zijn dat het verzoek wordt toegepast. Mocht je het pas na een paar maanden verzoeken, vraag dan altijd aan de deurwaarder om de nieuwe beslagvrije voet met terugwerkende kracht toe te passen.  

 

Vind je het lastig de beslagvrije voet zelf te berekenen en aanpassing aan te vragen bij de deurwaarder, dan kun je hiervoor bij verschillende instanties hulp vragen zoals bijvoorbeeld de Sociaal Raadslieden van je eigen gemeente, je schuldhulpverlener of je maatschappelijk werker. 

 

Voor klanten die bij ons onder bewind staan doen wij dit natuurlijk. Wil je hier meer informatie over, bel ons dan op 0708918420 of stuur een mail info@srbewindvoering.nl. 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.