Huurverhoging 2022; een vaststaand feit of toch niet?

Gepubliceerd op 16 juni 2022 om 08:03

Ieder jaar op 1 juli mogen de huren verhoogd worden. Afgelopen jaar werd dit door de overheid in verband met Corona op 0% verhoging gezet, ook wel bekend als ‘huurbevriezing’. Dit jaar is het anders en wordt er in veel gevallen weer een huurverhoging toegepast. Veel mensen leggen zich daarbij neer, maar is dat wel verstandig?

 

Huurwoningen zijn verdeeld in 2 sectoren; de sociale sector en de vrije sector. Omdat onze cliënten veelal in de sociale sector wonen zal ik niet verder ingaan op de vrije sector.

 

Voor dit jaar is de huurverhoging in de sociale sector maximaal 2,3%. Anders is het als je in verband met een hoger inkomen meer moet betalen. Dan spreek je van een inkomensafhankelijke huurverhoging en deze methode is vanaf 1 januari 2022 gewijzigd. De inkomensgrens is verhoogd en er geldt een hogere inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens dan voor eenpersoonshuishoudens. Daarnaast zijn er twee inkomenscategorieën met ieder een eigen maximale huurverhoging, namelijk de midden categorie (hoge middeninkomens) en hoge categorie (hoge inkomens). De uitzondering voor huishoudens van vier of meer personen en voor huishoudens met een of meer AOW-gerechtigden is vervallen. Daarnaast is een hogere huurverhoging voor huren onder € 300,- mogelijk.

 

Maar nu het belangrijkste; moet men zomaar de verhoging betalen? Het antwoord is nee. Wij adviseren altijd om te controleren of de verhoging wel juist is. Er zijn namelijk meerdere redenen om niet akkoord te gaan.

 

Ten eerste moet de huurverhoging twee maanden van tevoren schriftelijk worden aangekondigd. Is dit later dan zal de verhoging ook later dan 1 juli in moeten gaan.

Is de woning in slechte staat en zijn er zogenaamde ‘ernstige gebreken’ die zijn vastgesteld door de huurcommissie of de kantonrechter dan hoeft de verhoging niet te worden betaald zolang de gebreken niet zijn verholpen. Bij een ‘all-in prijs’ wordt nog wel eens all-in verhoogd en dat mag niet. De huurverhoging mag enkel over de kale huurprijs worden verhoogd. Wordt er meer dan de maximale 2,3% huurverhoging gevraagd?  Heb je een laag inkomen (geen inkomensafhankelijke huurverhoging) en is jouw huur niet lager dan € 300,- per maand, dan mag dit niet. Overigens mag een jaarlijkse huurverhoging ook echt maar één keer per jaar plaatsvinden. Gebeurt dit vaker dan kun je met succes bezwaar maken.

 

Hierboven noemen we slechts een paar voorbeelden. Kijk vooral goed naar wat voor jou of jouw cliënten geldt en laat je anders bijstaan door de sociaal raadslieden in jouw stad/omgeving of het juridisch loket. Wij doen dit uiteraard voor al onze cliënten. Elke euro telt!

 

Mocht je opmerkingen of vragen hebben naar aanleiding van dit stukje, laat dan even een bericht achter via deze site of mail naar info@srbewindvoering.nl

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.